Prijzenfestival

Algemene spelvoorwaarden Prijzenfestival Oostburg

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op het Prijzenfestival Oostburg hierna te noemen ‘prijzenfestival’. Voor iedere kansprijs worden door de computer at random de prijswinnaars geselecteerd. Deelname aan dit prijzenfestival is voorbehouden aan natuurlijke personen van 18 jaar en ouder en staat open van maandag 1 mei tot en met zondag 28 mei.

Aan deelname aan dit prijzenfestival zijn geen kosten verbonden.

Klanten van de deelnemende bedrijven, ontvangen per besteding van tien euro (€ 10,00) een coupon met een unieke code. Deze coupon dient door de klant geactiveerd te worden op www.oostburg.nl/actie.

De code dient uiterlijk zondag 28 mei 2017 geactiveerd te worden door de klant om de weekprijs te ontvangen óf kans te maken op een van de kansprijzen.

In de week waarin de vijfde spaarzegel wordt geactiveerd kan de klant kiezen voor de geldende weekprijs of kans maken op een door klant geselecteerde kansprijs. De winnaars worden bekend gemaakt op de website www.oostburg.nl en of via overige media.

De weekprijzen kunnen per week verschillend zijn en worden op www.oostburg.nl bekend gemaakt voor deze prijzen geldt: op=op.

De kansprijzen zijn:

 • één (1) een reis naar Eurodisney ter waarde van € 450,00. Deze prijs wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon. Deze kan besteed worden bij Tui Oostburg of Vakantie Experts Oostburg.
 • twee (2) fietsen ter waarde van € 450,00. Deze prijzen worden uitgekeerd in de vorm van een waardebon. Deze kan besteed worden bij Profile Cornelis of Cijsouw fiets en sportcenter in Oostburg.
 • één (1) Apple iPad(2017 32GB). Deze prijs kan opgehaald worden bij acconavm, Brouwerijstraat 18 in Oostburg.
 • vier (4) Modecheques ter waarde van € 150,00. Deze prijs wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon en kan besteed worden bij de leden van leden van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad. Deze zijn te vinden op www.oostburg.nl.
 • vier (4) Dinercheques ter waarde van € 100,00. Deze prijs wordt uitgekeerd in de vorm van een waardebon en kan besteed worden bij de leden van leden van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad. Deze zijn te vinden op www.oostburg.nl.
 • Dagelijks (28) keer een waardebon van 25 euro; Te besteden bij de leden van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad. Deze zijn te vinden op www.oostburg.nl.

Direct na de trekking van de kansprijzen komen alle volle spaarkaarten die niet getrokken zijn te vervallen en maken geen deel meer uit van het prijzenfestival.

 • De geactiveerde loten blijven te allen tijde eigendom van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad.
 • Door deel te nemen aan het prijzenfestival gaat de deelnemer akkoord met deze algemene spelvoorwaarden.
 • De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad.
 • Deelnemers aan het prijzenfestival geven de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad toestemming om kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van het prijzenfestival te gebruiken bij promotionele doeleinden van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad alsmede in het kader van de bekendmaking van de winnaars via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Een prijs die bij het prijzenfestival wordt gewonnen is persoonsgebonden, dus vóór de prijsuitreiking niet overdraagbaar aan iemand anders. Een gewonnen prijs kan evenmin worden geruild of in geld worden uitgekeerd.
 • Over de uitslagen van het prijzenfestival kan niet worden gecorrespondeerd. De uitslag van de trekkingen zoals deze random door de computer worden verzorgd, is bepalend.
 • De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden, voortvloeiend uit - of verband houdend met het winnen van de prijzen.
 • De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad is uiterst zorgvuldig met het plaatsen van informatie op haar website. De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de website of de onbereikbaarheid van de website, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de website gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van de Vereniging Business Collectief Eenhoornstad.
 • De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop van de actie op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 • De Vereniging Business Collectief Eenhoornstad handelt als aanbieder van dit prijzenfestival in overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.